Liczba odwiedzin strony: 13454 Osób na stronie: 5
 

M. Wijatkowska
"Alfa" Biuro Prawno-Podatkowe 

 
 
M. Wijatkowska
"Alfa" Biuro Prawno-Podatkowe
 
1 Maja 30A
45-355 Opole
Profesja:   doradca podatkowy

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2000 Nr 88 poz. 990 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 5/99
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 17 października 2000 r. sygn. akt SK. 5/99. (Dz. U. z dnia 20 października 2000 r.) Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zdzisław Czeszejko-Sochacki - przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca, Lech Garlicki, Jerzy Ciemniewski, Marian Zdyb, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2000 r. skargi Mariana Kozłowskiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli...